Priser 2018

NB: Priserne er angivet i DKK. Ved omregning til anden valuta anbefales det at anvende den gældende dagskurs, men campingpladserne er ikke forpligtet til at afregne til den gældende dagskurs.
Valuta: 
Åben: 24.03. - 16.09.

Leje af hytte incl. El og TV
  27.03. - 14.06. 
16.08. - 19.09.
15.06. - 15.08.
Pr. dag min 380 max 410 min. 480 max. 510
Pr. uge min. 2.500 max. 2.800 min 3.360 max. 3.500

Strandhuse                                          eller Lux. Huse
Pr. dag min. 410 max. 510 min. 600 max. 750
Pr. uge min. 2.800 max. 3.500 min. 4.000 max. 5.000